Ons verhaal

Bestuur

  • Dhr. C.J. Schreuder, (voorzitter)
  • Mevr. S.A.M. Kramers (Uitv. Secretaris), BPD
  • Dhr. S.M. den Os (Vice-voorzitter), VanHaren
  • Dhr. E.R. Termeer, Sacha
  • Dhr. J. de Vreede (Secretaris), Redevco
  • Dhr. G. Zandbergen, Locatus
  • Dhr. R. Zeedijk, McArthurGlen Group
  • Dhr. K. Taconis, Urban Interest
  • Mevr. A. de Fouw, Bricks advocaten

SSM Retail Platform

SSM is hét platform waar verschillende disciplines uit de retailsector samenkomen. Voornaamste doelstelling is het verzamelen, vergroten en uitwisselen van kennis over, en signalering van ontwikkelingen in de retail(vastgoed)branche. Economische en technologische ontwikkelingen, retailtrends, maar ook het allesbepalende consumentengedrag, worden op de voet gevolgd. Nationale en internationale retailers, de vastgoedmarkt en andere betrokken sectoren leveren aan dit proces een significante bijdrage.

Vanaf 1975 volgt SSM (Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling) alle ontwikkelingen die invloed hebben op de structuur en functie van winkelvoorzieningen in Nederland, maar zeker ook in het buitenland. Steeds meer partijen en belanghebbenden zijn betrokken bij de (her)ontwikkeling van winkelgebieden. Hierbij valt onder meer te denken aan de overheid, retailers, vastgoedontwikkelaars en -beleggers, leisure-operators, etc. Zij stellen zich als doel tegemoet te komen aan de vraag van de consument. Het realiseren van een voor alle partijen bevredigend resultaat wordt hiermee steeds complexer. Daarbij zijn de maatschappelijke ontwikkelingen én de detailhandelsmarkt volop in beweging. SSM acht het dan ook belangrijk dat betrokken, professionele partijen regelmatig met elkaar over bovenstaande trends van gedachten kunnen wisselen.